Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie wydał Zarządzenie dotyczące ograniczenie w 2016 roku kwoty dofinansowania kształcenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Kwota 5000 zł to górna granica dofinansowania kształcenia przysługująca w 2016 roku na jednego zgłaszanego do KFS pracownika.

Prawdopodobnie, ograniczenia wynikają z ponadprzeciętnego zainteresowania pracodawców powiatu rzeszowskiego, środkami wspierającymi kształcenie zatrudnionych. Oczekiwanie na uruchomienie Unijnych Programów Operacyjnych dotyczących edukacji w przedsiębiorstwach skutkuje szybko rosnącymi stosami wniosków o dofinansowanie szkoleń w PUP-ach. Duże firmy nie mogąc liczyć na środki unijne w tym obszarze (w bieżącym okresie programowania 2014-2020 dotacje dotyczą tylko sektora MŚP) szukają innych możliwości dlatego, KFS cieszy się ich szczególnym zainteresowaniem.